Sådan får du et bedre udbytte af din undervisning

Når et skoleår eller et semester er forbi, bliver de fleste elever og studerende bedt om at svare på et spørgeskema om undervisningens forløb. Svarene bliver en såkaldt evaluering af undervisning, som din undervisning kan bruge til forbedre undervisningen fremover.

Det er blot én af de ting, som er med til at skabe forbedringer ude på uddannelsesinstitutionerne. I dette blogindlæg kan du læse om, hvordan du som studerende selv kan bidrage til at gøre undervisningen lidt eller meget bedre. Du kan se mere her, hvor du finder tips og tricks til evaluering af undervisning.

Deltag aktivt i evalueringen

Er du utilfreds med noget, kan det kun blive ændret, hvis du giver din mening til kende.

En af de bedste måder, du kan gøre dette på, er at deltage aktivt i undervisningsevalueringen. Nogle steder er evalueringen digital, mens den andre steder foregår med papir og blyant eller som en åben samtale i lokalet.

Evalueringer har til formål at afklare, om undervisningen lever op til formålet, og hvordan underviseren kan forberede et bedre forløb. Det vigtigste ved undervisningen er nemlig, at den er meningsfyldt, og at den efterlever de studerendes behov og mål. Bliver du eksempelvis få eller adskillelige gange bedt om at læse en tekst derhjemme, men den ikke blive taget op til undervisningen, så kan det være svært for dig at se meningen med at nærlæse teksten.

Det er netop sådanne problemstillinger, du kan få bugt med ved at deltage aktivt i evalueringen af undervisningen. Hertil er det vigtigt, at der også sættes ord på det, der fungerer rigtig godt, så de positive aspekter i undervisningen kan fortsætte. Italesættelse er derfor det vigtigste redskab i forhold til et større udbytte af undervisningen.

Selvrefleksion

Hvis du ønsker et forbedret udbytte af undervisningen, kan du – foruden at deltage aktivt i evalueringen – reflektere over, hvad du gerne vil, og hvad dine mål er.

Selvrefleksion er en proces, hvor du kan lære meget om dig selv. Du højst sandsynligt et konkret formål med din uddannelse, og hvad den skal føre dig til.

Derfor kan du starte din selvrefleksion med, at du overvejer din arbejdsindsats, indstilling og villighed til at lære. Derudover kan du tænke over dine resultater og dine præstationer.

Du har gjort nok, hvis du selv er tilfreds, men hvis du havde forventet noget andet, så tænk over, hvad du kunne have gjort anderledes. Dermed ikke sagt, at du skal være ekstremt kritisk over for dig selv. Refleksion kan derimod være et redskab til, hvordan du kan klare din næste opgave og dermed få et større udbytte.

Skab gode rutiner

Det er ikke sikkert, at de studierutiner, der fungerer for andre, også virker for dig. For at du kan jonglere med studie, fritidsjob, interesser, venner og familie, er det vigtigt, at du skaber gode rutiner.

Studiet skal selvsagt passes, men det betyder ikke, der ikke skal være tid til sjov og ballade. Hvis du ikke er vant til at bruge en kalender, kan det være, du måske skal til at sådan en frem. Notér heri, hvornår du vil bruge til på at studere og løse opgaver, og hvornår du skal spise med en veninde. For nogle er det rart at have en skemalagt dag, hvor de ved, hvad skal foretage sig i bestemte tidsrum. For andre fungerer denne metode slet ikke. Derfor er det helt essentielt, at du finder en måde at lave nogle studierutiner, som passer til din livsstil og din hverdag.

You may also like...